Doğal Denge Derneği

Çoğunluğu uzun yıllar kamuda görev yapmış ve alanında uzman olan kişilerin birikimlerini bir sivil toplum kuruluşu kanalıyla kamuya aktarmak, çevre ve çevre değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmeleriyle 2004 yılında Ankara’da kurulan Doğal Denge Derneği faaliyetlerini o günden itibaren yürütmektedir.

 

divider

Yayınlar

divider

Projeler

Ekolojide Mesleki Yeterlilik Transfer Sistemleri ECO-MATRİKS (2011 – 2013)

İştirakçi olarak rol alınan Ulusal Ajans tarafından Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında desteklenen projenin hedefi, doğal çevre hakında daha fazla bilgilenmenin teşvik edilmesi ve hedef grupların kaynak yönetimini ve ekolojinin temel ilke pratiklerini karmaşık çevresel meselelere uygulamak için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Çevreci Gençlik Projesi (2015)

Gençlik ve Spor Bakanlığının mali desteğiyle Ankara İli Çubuk İlçesinde bulunan 11 lisenin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine, çevrenin korunması konusunda tutumlarının, değer yargılarının ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla eğitimler verilmiştir. Ayrıca, öğrencilerle beraber doğal alanlar, bölgedeki vahşi atık depolama alanı, içme suyu arıtma tesisleri yerinde incelenmiş ve öğrenciler arasında çevre konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

Menekşe 2 Sokak, No: 19/17 06420 Kızılay – ANKARA